Podmínky spolupráce se společností Betterware

Dříve, než začnete se společností Betterware spolupracovat, možná by bylo dobré, si přečíst podmínky spolupráce. Vyhnete se tak snadno jakýmkoli zbytečným nedorozuměním mezi vámi a spol. Betterware

Obecné podmínky účasti v klubu Betterware

 1. Betterware Klub se zaměřuje na podporu přímého prodeje organizovaného Betterware a na usnadňování spolupráce s Betterware
 2. Vstup do Klubu následuje po vyplnění Žádosti a zaplaceni Klubového poplatku ve výši 65 Kč brutto za následujících 12 měsíců členství.  
 3. Klubový poplatek je odměna za služby poskytované členům Klubu, a to například za Startovací sestavu, informační materiály, školení, různá setkání Betterware.
 4. Členové klubu Betterware se dělí na: Nezávislé zástupce a stálé zákazníky.
 5. Nezávislým zástupcem může být jakákoliv fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, provozující živnost vlastním jménem a na vlastní účet. Nezávislý zástupce nese plnou odpovědnost a podnikatelské riziko spojené s výkonem své podnikatelské činnosti.
 6. Pravidelným Zákazníkem může být každá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která nakupuje výrobky Betterware pro vlastní potřebu. Stálý zákazník má právo koupit zboží za velkoobchodní ceny Betterware a má nárok na slevu při nákupu výrobků Betterware. Stálý zákazník není oprávněn prodávat produkty Betterware.
 7. Členové klubu Betterware jsou povinni striktně dodržovat všechna ustanovení Dohody, Obecné podmínky účasti v Klubu Betterware a zákony platné v České republice.
 8. Členové klubu Betterware nejsou zaměstnanci nebo zástupci Betterware nebo její pobočky. Proto nejsou oprávněni zastupovat Betterware v jakékoliv formě, ani nemají právo převzít žádné závazky jménem nebo ve prospěch Betterware.
 9. Podrobná pravidla účasti v Klubu Betterware a případné změny jsou uvedeny v materiálech Betterware, jako v tištěných materiálech, dopisech zasílaných členům klubu nebo inzerované na internetových stránkách Betterware,  souhrnně  pod názvem  "Materiály Betterware".
 10. Zejména "Materiály Betterware" zahrnuji: "Podrobné podmínky účasti v Klubu Betterware", "Pravidla Klubu Betterware", " Etický kodex členů klubu Betterware."
 11. Žádný nezávislý zástupce / stálý zákazník nemůže používat v souvislosti s obchodní činnosti jméno nebo logo Betterware nebo jakékoliv názvy, ochranné známky, servisní značky nebo jiných práv duševního vlastnictví, které jsou vlastněny Betterware nebo její pobočkou, bez předchozího písemného souhlasu Betterware nebo příslušného oddělení. 
 12. Betterware si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout Smlouvu s Nezávislým zástupcem / Stálým zákazník bez udání důvodu.
 13. Nezávislý zástupce nesmí převést práva na základě Smlouvy Betterware bez předchozího písemného souhlasu Betterware. Pravidelný Zákazník není oprávněn převést práva na základě Smlouvy Betterware.
 14. Člen klubu Betterware může kdykoliv odstoupit od členství v klubu na základě písemné žádosti.
 15. Prodej produktů Betterware může být pouze prostřednictvím sítě přímého prodeje, vyjma tradičních prodejen (např. obchody, bazary, veletrhy), prodej velkoobchodní, internetový včetně on-line aukce.

Napište Váš dotaz nebo zprávu

Opište následující kód: 5d8fa

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné!